Hỏi một câu chỉ dốt chốc lát. Nhưng không hỏi sẽ dốt nát cả đời ''

Đăng nhập Đăng ký

Những tấm lòng hảo tâm