Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học ''

Đăng nhập Đăng ký

Thông báo

Cập nhật lúc : 14:30 02/10/2017  

Thông báo nhận lương tháng 10
Đề nghị giáo viên liên hệ Phòng TCKH để nhận

Khu vực          : Nhóm chức năng thông báo, tài khoản của đơn vị, thoát khỏi hệ thống

Khu vực          : Tìm kiếm thông tin trên hệ thống

Khu vực          : Thanh menu chính

Khu vực          : Nhóm chức năng con ứng với từng mục được chọn trên menu chính

Khu vực          : Hiển thị thông tin chi tiết

Trên trang chủ, các thông tin sau sẽ được hiển thị:

-         Các văn bản chỉ đạo điều hành từ Phòng GD;

-         Thông báo từ Phòng GD;

-         Các văn bản chỉ đạo điều hành từ Sở GD;

Các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hà

Số lượt xem : 23

Các tin khác